skip to Main Content

Privacyverklaring voor bezoekers van marinaelisa.nl

Marina Elisa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die met haar wordt gedeeld zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid. Marina Elisa is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marina Elisa
www.marinaelisa.nl
November 2020

Bescherming persoonsgegevens

Marina Elisa neemt de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Marina Elisa zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken indien dat niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Marina Elisa zal jouw gegevens nooit  aan een derde partij verkopen. Marina Elisa verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van een dienst en/of omdat je die  zelf met ons deelt. Marina Elisa verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn gedeeld, en altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens

Marina Elisa
0622253790
www.marinaelisa.nl
info@marinaelisa.nl
KvK: 7318209

De gegevens die Marina Elisa verzamelt

Je kunt de diensten van Marina Elisa aanvragen door op haar website een contactformulier in te vullen of door contact op te nemen per e-mail of telefoon. Wanneer je contact met haar opneemt en/of een overeenkomst met haar aangaat, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens achter te laten. Marina Elisa bewaart alleen de gegevens die je zelf aan haar verstrekt. Dat kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres
Overige gegevens die je zelf vermeldt

Met welk doel gebruikt Marina Elisa jouw persoonsgegevens?

Voor een optimaal therapietraject verzamelt Marina Elisa een aantal persoonlijke gegevens. Zo kan zij gemakkelijk contact met je opnemen, facturen sturen en inzicht krijgen in jullie eerdere contact.

Je voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum worden in dat geval verzameld en opgeslagen. Wanneer je een therapietraject aangaat, worden die gegevens in een contactregister opgeslagen. Als je ervoor kiest om geen traject te starten, worden je gegevens direct verwijderd. Je gegevens worden dus enkel door Marina Elisa gebruikt om haar diensten te kunnen uitvoeren en leveren.

Jouw gegevens op marinaelisa.nl

De door jou aangeleverde gegevens worden gebruikt om zo snel mogelijk contact met je te kunnen opnemen wanneer je met een hulpvraag voor jezelf of een familielid met Marina Elisa contact zoekt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verstrekt.

Heb je een contactformulier ingevuld en/of een aankoop gedaan, en wil je in de toekomst geen e-mail van Marina Elisa ontvangen? Je kunt je op elk moment weer laten uitschrijven. Mail dan een verzoek tot uitschrijving naar Marina Elisa (info@marinaelisa.nl).

Beveiliging persoonsgegevens

Marina Elisa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom worden je persoonsgegevens veilig opgeslagen. Daarmee is het voor onbevoegden niet mogelijk om jouw gegevens in te zien, ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen en/of er misbruik van te maken. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Marina Elisa via info@marinaelisa.nl.

Bewaartermijn

Marina Elisa bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je contact met Marina Elisa hebt opgenomen en haar hebt gevraagd om je persoonsgegevens te verwijderen, zullen je digitale persoonsgegevens uiterlijk drie weken na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in het boekhoudsysteem en de papieren sessieverslagen worden ten minste 15 jaar bewaard. Zo kan Marina Elisa aan alle wettelijke verplichtingen voldoen.

Wijzigingen

Marina Elisa behoudt het recht om haar privacybeleid op elk moment te wijzigen. De wijzigingen treden vervolgens op een aangekondigd tijdstip in werking.

Rechten

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken.  Marina Elisa zal je gegevens dan niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór de intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Marina Elisa van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je Marina Elisa schriftelijk vragen om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook daarvoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Marina Elisa zal je verzoek binnen drie weken in behandeling nemen. Onder ‘schriftelijke verzoeken’ vallen ook de aanvragen die per e-mail worden verstuurd. Je kunt je verzoek naar Marina Elisa e-mailen, via info@marinaelisa.nl.

Cookies

Marina Elisa maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt zoals bijvoorbeeld dat je winkelmand gevuld blijft als je daarmee bezig bent. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om het website gebruik in kaart te brengen. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar jouw IP-adres te herleiden zijn. Er wordt tevens geen informatie gedeeld met derden.
U kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vind meer informatie op de website van uw browser.

Back To Top