skip to Main Content

Marina Elisa

Wie is Marina Elisa?

Marina Elisabeth Schouw (1992)

Ik ben Marina: nieuwsgierig, energiek, enthousiast, een tikkeltje introvert en altijd in ontwikkeling.
Sinds 2018 bestaat Marina Elisa. Dit is de praktijk waar ik vanuit mijn hart kan werken, en waar ik mijn kwaliteiten inzet om iedereen die langskomt te inspireren en te motiveren om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Marina Elisa_Ilvie Evers Photography-1790

Opleidingen

Beeldende therapie

  • Master Vaktherapie – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (jaar 1 afgerond)
  • Beeldende vaktherapie (Kunstzinnige Therapie) – Hogeschool Leiden (2017)

Paardenhouderij en -coaching

  • Paardenhouderij – AOC in Enschede (2011)
  • basisopleiding Paardencoaching – Caprilli Coaching en Trainingen in Barneveld
  • Paardencoaching met behulp van paarden; Paardencoaching & Dementie – Caprilli Coaching en Trainingen in Barneveld (2019)

Scholing
Als therapeut heb ik scholing hoog in het vaandel staan; om mijzelf te ontwikkelen, maar ook om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen in de zorg en binnen de beeldende-therapiesector. Ik  maak deel uit van een intervisiegroep en bezoek geregeld congressen en andere bijeenkomsten om mezelf bij te scholen. Die therapeutische bijscholing is vooral gericht op mijn grootste interesses: levensloop, biografie en paardencoaching.

MarinaElisa_8

Werkervaring
Mijn eerdere werkervaringen hebben de wens voor mijn eigen praktijk vormgegeven. Voordat ik als kunstzinnig therapeut aan de slag ging, heb ik gewerkt op een buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf, bij een woon- en werkgemeenschap in de verstandelijk gehandicaptenzorg, in de ouderenzorg, op een zorgboerderij met kinderen tussen de 4 en 18 jaar met allerlei gedragsproblemen, in een aantal natuurwinkels en op meerdere paardenstallen.

Al met al heb ik voor veel verschillende organisaties gewerkt. Op al die plekken werkte ik met mensen, en regelmatig ook met mens én dier.

Momenteel werk ik als beeldend therapeut ook bij:

  • Attent Zorg en Behandeling
  • Urtica de Vijfsprong te Vorden:
    https://www.urticadevijfsprong.nl/

Opleiding
Naast bovengenoemde praktijkervaring heb ik met mijn studies ook de nodige vakkennis en vaardigheden opgedaan. In 2011 behaalde ik mijn diploma voor de opleiding Paardenhouderij. In 2017 heb ik de opleiding Kunstzinnige Therapie Beeldend aan de Hogeschool Leiden afgerond. Daarnaast heb ik de basisopleiding Paardencoaching en Paardencoaching & Dementie voltooid.

MarinaElisa_3
MarinaElisa_Ilvie Evers Photography-1721

Klachten
Ben je ontevreden of heb je een klacht over mij als hulpverlener, dan kun je daar uiteraard met mij over in gesprek gaan. Indien wij er samen niet uitkomen, of wanneer de drempel voor jou te hoog is om het gesprek aan te gaan, kun je terecht op de website van de FvB.
Als zzp’r ben ik verplicht de Wkkgz (Wet kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) te hanteren. De Wkkgz verplicht de therapeut tot het verlenen van goede zorg. Dit wordt in de wet aangeduid als veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg, die tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De therapeut dient daarbij in lijn te handelen met de voor hem geldende professionele standaard. De Wkkgz ziet correcte bejegening van de cliënt als onderdeel van het verlenen van goede zorg. Om te waarborgen dat de therapeut daadwerkelijk goede zorg levert, voorziet de Wkkgz in de afhandeling van klachten van cliënten, zowel via een informele procedure bij de beroepsorganisatie, als door het voorleggen van het geschil aan een geschillencommissie (van de FvB).

Registratie
Als beeldend therapeut ben ik geregistreerd bij de FvB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en het Register Vaktherapie.

Registratienummer: 109954
KvK: 73182109
AGB praktijk: 90065600
AGB persoonlijk: 90106372

Back To Top