skip to Main Content

Therapie

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen te weergeven, maar het innerlijk.. dat is de echte werkelijkheid.
 – Aristoteles – 

Beeldende therapie is een non-verbale therapie, waarin kunstzinnige technieken worden ingezet om jou zo goed mogelijk te begeleiden in het onderzoeken van je vraag en bijkomend gevoel. Er kan zowel individueel als in groepsverband gewerkt worden. In de therapie wordt met allerlei kunsttechnieken gewerkt, waaronder schilderen, tekenen en boetseren. Dat is afhankelijk van jouw behoeften en wensen. De oefeningen helpen om gedachten, gevoelens en emoties uit te drukken. Bewust of onbewust kun je in beelden namelijk uiten wat niet in woorden kan worden gevat.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie die aansluit op de fase waar jij je in bevindt. Daardoor kan de het kunstzinnige direct zijn kracht tonen. Je kunt bijvoorbeeld weerstand ervaren bij een bepaalde oefening, of juist enorme blijdschap voelen wanneer je bezig bent met vormtekenen. Of misschien voel je wel warmte door je hele lichaam stromen.

In de oefeningen wordt toekomst- en oplossingsgericht gewerkt. We gaan uit van de unieke eigenschappen in iedere techniek, kleur en materiaal. Door zelfstandig en beeldend te werken met kleuren en vormen, werk je onbewust ook aan de verbinding met jezelf. Vanuit die verbinding kom je innerlijk in beweging en ontstaat er een genezings- en/of ontwikkelingsproces. Met de therapie worden je sterke vitale punten geactiveerd en minder sterke delen ondersteund, waardoor er een harmonisch evenwicht wordt opgebouwd.

MarinaElisa_9_vormtekening

Hulp- of ontwikkelingsvraag

Beeldende therapie kan worden ingezet bij verschillende levensvragen, problemen en/of ziektebeelden. Veel hulpvragen in mijn praktijk gaan over ontwikkelingsthema’s als:

  • Faalangst
  • Veiligheid
  • Omgaan met gevoelens
  • Rouw en verlies
  • Biografische vraagstukken

Beeldende therapie kan ook worden ingezet bij hulpvragen over bijvoorbeeld:

  • Dementie
  • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
  • Gedragsproblematiek
  • Pedagogische begeleiding

Staat jouw thema er niet tussen? Heb je een vraag over jouw situatie? Je bent van harte welkom om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

Opbouw van het traject

Een traject ‘beeldende therapie’ bestaat uit twaalf sessies. Dat traject kan in twee periodes van zes sessies worden opgesplitst als je daar behoefte aan hebt.

Na je aanmelding volgt een intakegesprek, waarin je ontwikkelingsvraag en aansluitende behandeldoelen in kaart worden gebracht. Halverwege het traject vindt een middenevaluatie plaats, waarin we samen terugkijken op het kunstzinnig werk dat je gemaakt hebt en op je ontwikkeling(en) in het traject. Het therapietraject wordt afgesloten met een eindgesprek. Daarin kijken we terug op het proces en evalueren we de behandeldoelen.

Tarieven 2020/2021
Sessie 60 min : 70 euro

Alle kosten zijn inclusief materiaalkosten en vrij van BTW. Afspraken die tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.​

Vergoedingen
Mijn praktijk is in het bezit van een zorgverleningsnummer, waardoor je de therapiekosten via een aanvullend zorgverzekeringspakket gedeeltelijk of geheel vergoed kunt krijgen. Kijk hier voor een actueel vergoedingen overzicht. Een verwijzing van je huisarts is niet nodig. Je kunt de factuur van de therapie zonder verwijzing bij jouw zorgverzekeraar indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Voordat we een traject ingaan, wijs ik je graag op de algemene voorwaarden en op het privacybeleid

Back To Top